Verander risico: Weinig gebruik maken van kennis van eerdere projecten

Vandaag gaan we in op het risico: Weinig gebruik maken van kennis van eerdere projecten

De “lessons learned” uit eerdere projecten kunnen we hergebruiken in de toekomstige projecten. Fouten die we in het verleden gemaakt hebben voorkomen we hier (voor een groot deel) mee. We zien vaak dat er na de oplevering van een project een uitgebreide evaluatie wordt uitgevoerd. Dit zou de basis moeten zijn voor verbeteringen in toekomstige projecten.

Toch zien we dat deze geleerde lessen te weinig worden hergebruikt. De evaluatie wordt uitgevoerd, de resultaten daarvan op papier gezet maar dan verdwijnt het al snel in een la waar het ligt weg te stoffen.

Natuurlijk zijn er hele specifieke leerpunten die nauwelijks her te gebruiken zijn. Maar er zijn veel meer punten die we wel kunnen gebruiken voor toekomstige projecten. Doen we dat op de juiste manier dan levert dat veel tijdswinst op omdat we niet steeds dezelfde fouten blijven maken.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.