Verander complexiteit: Samenhang met andere projecten, systemen, infrastructuren of organisaties

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Samenhang met andere projecten, systemen, infrastructuren of organisaties

Net als met andere projecten, kan de verandering ook samenhangen met andere systemen, andere infrastructuren of andere organisaties. Ook hiervoor is het zaak deze afhankelijkheden in kaart te brengen en de voortgang van die andere zaken te monitoren.

Het kan hier zowel zaken binnen als buiten de eigen organisatie betreffen. Het kunnen alle zaken zijn waar jouw verandering van afhankelijk is.

Als jij bijvoorbeeld nieuwe software op een oude infrastructuur moet installeren dan zit daar een afhankelijkheid. Eerst zal de oude infrastructuur misschien een update moeten krijgen omdat de software anders niet of niet goed gaat werken.

Maar het kan bijvoorbeeld ook nieuwe wetgeving betreffen. Misschien is het al jaren bekend dat er een nieuwe wet aan zit te komen die veel impact gaat hebben op de organisatie. Je kunt je daar al op voorbereiden, maar zolang de wet nog niet is goedgekeurd kun je de verandering misschien nog niet inzetten.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.