Brandgevaar (in zorginstellingen)

De brandveiligheid in veel zorginstellingen is ver onder de maat. Bij een derde van de locaties is die zo slecht dat er direct moet worden ingegrepen. Dat schrijven vier rijksinspecties in een rapport (bron).

In de titel heb ik de zorginstellingen bewust tussen haakjes gezet. Niet omdat het daar nu zo goed geregeld is, maar juist omdat dit ook geldt voor heel veel andere bedrijven. De brandveiligheid is veelal slecht geregeld en het bijbehorende filmpje geeft een aantal voorbeelden die ikzelf in de praktijk ook veelvuldig ben tegengekomen.

Aan ons lijstje met risico’s wordt ook het risico op brandgevaar toegevoegd. Maar, eerlijk is eerlijk, ik ga er vanuit dat dit risico al op je lijstje voorkwam. Maar nu heb je ook een aantal voorbeelden die je gemakkelijk zelf kunt controleren (en lukt dat niet? dan loop ik graag een rondje met je mee door jouw gebouw).

Natuurlijk laat je jaarlijks controleren of je brandmeldinstallatie nog goed werkt. Daarvoor heb je een leverancier en die kijkt of het technisch allemaal nog in orde is. Maar zelf kun jij gemakkelijk controleren of de nooduitgangen vrij zijn, of de nooduitgangbordjes er nog hangen, of de brandbusapparatuur vrij toegankelijk is en of de houdbaarheid van de brandblussers nog niet verlopen is.

Het brandgevaar kunnen we voor een deel zelf eenvoudig controleren en verlagen. Hebben we het vaker over low hanging fruit dan heb je er hier een te pakken. Loop binnenkort een extra rondje door het gebouw waar je zit en controleer of de basis gewoon geregeld is. Maak er een mooi rapportje van en voeg de foto’s van de misstanden daaraan toe. Maak er een presentatie van en stuur die aan het management. Het is pas de eerste week van 2012, maar jij kunt je bijdrage al leveren aan het bewust maken van het management. Geef vervolgens aan hoe eenvoudig deze risico’s weggenomen kunnen worden en kostenneutraal heb jij in ieder geval al een aantal risico’s verlaagd.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.