Cyberspionage grootste dreiging voor Nederland

Omdat we het nieuwe jaar beginnen met risicoanalyse, kunnen we het volgende risico aan ons lijstje toevoegen: cyberspionage. Hiervoor moeten we dus de kans en de impact bepalen zodat we onze verdediging daar op aan kunnen passen.

Cyberspionage en cybercrime zijn de grootste digitale dreigingen waar Nederland nu mee wordt geconfronteerd, zo staat in het eerste cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer stuurde…Volgens het rapport zijn de aanvallen gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van economische of politieke waarde, of op direct geldelijk gewin. (bron).

Bij risicoanalyse moeten we goed onderscheid blijven maken in oorzaak en gevolg. Halen we die door elkaar en schatten we de kans en impact verkeerd, dan is de kans groot dat we verkeerde beveiligingsmaatregelen treffen. Theoretisch simpel, in de praktijk een stuk weerbarstiger: als we de kans hoog schatten dan moeten we die maatregelen vinden die de kans verlagen. Is de impact groot, dan zoeken we naar maatregelen om de impact te verminderen. Zijn zowel de kans als de impact groot, dan nemen we dus maatregelen om beide te verlagen. Simpel gezegd, lastig in de praktijk gebracht.

Daarbij moeten we ook goed kijken naar de zogenaamde daderprofielen: tegen wie moeten we ons eigenlijk beschermen? Voor cyberspionage wordt hierbij onderscheid gemaakt in “statelijke actoren” en “criminelen”.

Criminelen zou het merendeel van alle cyberincidenten veroorzaken, waardoor deze het meest tastbaar zijn voor de samenleving. “Statelijke actoren kunnen echter de kennis en middelen mobiliseren om de meest geavanceerde en grootschalige aanvallen uit te voeren.

Gelukkig mogen we gebruik maken van het dreigingsoverzicht om te bepalen waar wij nu het risico lopen.

Tijd dus om cyberspionage aan onze lijst met risico’s toe te voegen en hem hoog op de agenda te zetten. Tijd om ons risk framework aan te passen en onze kop uit het zand te halen. Cyberspionage is een grote dreiging, maar als wij onze maatregelen nemen, dan wordt de kans een stuk kleiner dat het ons treft.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.