Verander complexiteit: Resultaat afhankelijkheden

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Resultaat afhankelijkheden

Veel veranderingen tegelijkertijd maakt jouw verandering al complex. Maar als je afhankelijk bent van de resultaten van een andere verandering dan kan dat ook complexiteit opleveren. Stel dat het andere project niet op tijd levert. Zij lopen uit hun tijd, waardoor jij niet verder kunt met jouw verandering.

Maak vooraf niet alleen de inschatting welke andere projecten er lopen, maar kijk ook van welke resultaten je afhankelijk bent.

Als jij bijvoorbeeld nieuwe processen moet ontwerpen voor de toekomstige organisatie, dan ben je wellicht afhankelijk van de reorganisatie die speelt. Wordt de reorganisatie niet op tijd afgerond dan kun jij je nieuwe proces nog niet implementeren.

Verander complexiteit: De eisen die aan het resultaat gesteld worden

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: De eisen die aan het resultaat gesteld worden

We beginnen met het eindresultaat voor ogen. Dat is niet altijd mogelijk, maar we moeten minimaal een globale inschatting maken wat we straks bereikt hebben. De grote lijn moet duidelijk zijn maar op detailniveau kunnen we eventueel nog gedurende de verandering bijstellen.

Maar wie bepaald wat het resultaat moet zijn en wanneer we dat bereikt hebben? Hoe concreter, hoe beter omdat we dan goed kunnen meten of we de eindstreep al bereikt hebben. Hoe meer stakeholders eisen stellen of hoe meer detail we vooraf willen weten, hoe complexer de verandering zal zijn tijdens de uitvoeringsfase.

Wellicht is het verstandig de “hele olifant niet in één keer te eten”. Misschien kunnen we een complexe verandering opknippen in meerdere minder complexe veranderingen die beter realiseerbaar zijn. Deze minder complexe veranderingen bij elkaar zorgen voor de totale grote verandering maar leveren een stuk minder risico op dat het totale resultaat niet bereikt wordt.

Verander complexiteit: Het gewenste resultaat

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Het gewenste resultaat

Ieder project en iedere verandering moet een resultaat opleveren. Anders hadden we er geen specifieke activiteit van hoeven maken. Het uiteindelijke resultaat is hetgeen waar we het allemaal voor doen. Dan moeten we vooraf ook al inschatten wat de complexiteitsaspecten van dat resultaat kunnen zijn. Het resultaat kan immers nog zo goed zijn, maar als niemand ermee kan of wil werken dan hebben we het doel nog steeds niet bereikt.

We proberen vooraf een inschatting te maken van de beschikbaarheid die het resultaat straks moet hebben, we kijken of de organisatie aangepast moet worden aan het resultaat en we kijken naar de kwaliteit en de betrouwbaarheid die we voor ogen hebben. Hoe meer eisen we stellen aan deze aspecten, hoe complexer de verandering is.

Verander complexiteit: Scope, kosten, tijdslijnen, controle maatregelen, risico’s en gewenst resultaat

Vandaag gaan we in op de complexiteitsfactor: Scope, kosten, tijdslijnen, controle maatregelen, risico’s en gewenst resultaat

Als het goed is, is er een plan op basis waarvan we het project opstarten of de verandering doorvoeren. We zijn niet voor een plan om een plan maar omdat daarin de relevante zaken zijn opgenomen.

Hoe goed is dat plan? Staan alle relevante zaken erin en als ze erin staan hoe goed zijn die dan uitgewerkt? Staat in het plan de mening van de project manager of kunnen we het ook onderbouwen met feiten?

Het plan ligt er niet zomaar, het is dus ook aan de betrokkenen om dat plan te lezen. De sponsor moet het kennen, de stuurgroep moet het gelezen hebben, de project medewerkers kennen de inhoud. Dus in het vervolg niet meer alleen de management samenvatting lezen maar echt doorgronden wat er staat. Daarover doorvragen en hiermee helpen om het plan beter te krijgen. De investering die je aan het begin doet, verdien je later altijd terug: een goed begin, is het halve werk.

Scholen niet opgewassen tegen hackende leerlingen

Nederlandse middelbare scholen erkennen dat systemen regelmatig gehackt worden door leerlingen. Dit is vooral mogelijk door onkunde van leraren en scholen.(Bron)

Ook dit is natuurlijk geen nieuw bericht en we hebben het hier al vaker aangehaald. De leerlingen weten nu eenmaal meer van computers dan de leerkrachten en de beveiliging van veel netwerken van scholen zal nog tot een minimum beperkt zijn. In het voorbeeld halen ze aan dat er met simpele keyloggers is gewerkt waarmee de leerlingen de inloggegevens wisten te achterhalen.

Het zit hem natuurlijk ook in het opvoedende karakter van middelbare scholen. Zij willen hun leerlingen slimmer maken en goed opgeleid de wereld in sturen. Daar gebruiken ze tegenwoordig uiteraard computers en netwerken bij. Een kleine zoektocht op internet en er zijn allerlei tooltjes voor handen die je uit kunt proberen op het netwerk. Kleine kans dat je ervoor gepakt wordt want monitoring gebeurt nog niet overal en als het al gebeurt dan is het een drama om al die gegevens te analyseren.

We hebben het wel eens over de BV Nederland die bestaat bij de gratie van kenniseconomie. Aan de andere kant zien we steeds meer gevallen waarbij leerlingen met te lage cijfers toch hun diploma krijgen (als is het maar om het jaarlijkse budget van de school op peil te houden). Dat is binnenkort allemaal verleden tijd. Ze kunnen zelf hun cijfers bepalen en de cijfers in de administratie van de school aanpassen.

Meer en meer leerlingen zullen cum laude slagen…tenminste, als we de beveiliging van de scholen niet verbeteren. Er is straks geen verband meer met de hoogte van het kennisniveau binnen Nederland en het aantal leerlingen dat cum laude geslaagd is. Eerder is er een verband tussen de slechte beveiliging van de netwerken van scholen en het cum laude percentage.

Ach, zo dom is de jeugd nu dan toch ook weer niet. Het gaat niet om de reis er naar toe maar om het eindresultaat en dat is voor velen nog steeds het diploma. Hoe dat gehaald wordt doet minder ter zake en daar zal later ook nooit meer iemand naar vragen. Maar toch ga ik anders aankijken tegen al die schooltassen die einde van het jaar in de vlaggenmast hangen.